Sabtu, 18 September 2021 – Ibadat Pagi

HARI BIASA PEKAN XXIV

ofisi

PEMBUKAAN

P:Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.
U:Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.

MAZMUR 94 (95)

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,
bersorak-sorai bagi penyelamat kita.
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,
menghormatiNya dengan pujian.

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Tuhanlah Allah yang agung,
merajai segala dewa.
Dasar bumi terletak di tanganNya,
Puncak gunung pun milikNya.
MilikNyalah laut, Dia membuatnya,
daratanpun buatan tanganNya.

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Mari bersujud dan menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.
Dialah Allah kita, kita umatNya,
Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,
seperti di Masa, di padang gurun;
ketika leluhurmu mencobai Aku,
walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:
Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

MADAH

Kristus cahaya dunia
Terbitlah bagaikan surya
Datanglah kami menunggu
Kami siap menyambut-Mu.

Kristus Anak domba Paska
Yang dibunuh namun jaya
Datanglah kami menanti
Sudah rindu hati kami.

Kristus gembala utama
Yang wafat membela domba
Datanglah jangan berlambat
Kami mendambakan slamat.

Terpujilah Yesus Kristus
Dengan Bapa dan Roh kudus
Yang hidup dan berkuasa
Kini dan sepanjang masa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Betapa baiklah memuji nama-Mu, Allah yang mahatinggi, dan mewartakan kasih-Mu pagi hari.

Mazmur 91 (92)

Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan,*
memuji nama-Mu, Allah yang mahatinggi;

mewartakan kasih-Mu pagi hari*
dan kesetiaan-Mu di waktu malam;

dengan membunyikan gambus dan kecapi,*
dengan iringan celempung.

Sebab Engkau menggembirakan daku dengan karya-Mu yang agung,*
aku bersorak-sorai karena perbuatan tangan-Mu.

Betapapun agung pekerjan-Mu, ya Tuhan,*
betapa luhur segala rencana-Mu.

Orang bodoh tidak dapat menyadarinya,*
orang dungu tidak akan mengerti.

Biarpun orang jahat meriap seperti rumput,†
dan orang durhaka berkembang pesat,*
namun mereka akan binasa selama-lamanya.

Sedangkan Engkau, ya Tuhan,*
Engkau luhur selama-lamanya.

Sebab para musuh-Mu akan binasa,*
para penjahat Kaucerai-beraikan.

Tetapi aku Kaujadikan kuat seperti banteng,*
dan Kauurapi dengan minyak yang harum mewangi.

Orang jujur bertumbuh bagaikan palma,*
berkembang bagaikan pohon jati.

Mereka ditanam dekat bait Tuhan,*
bertunas di pelataran rumah Allah.

Pada masa tuapun mereka masih berbuah*
dan tetap subur dan segar.

Mereka mewartakan, betapa adillah Tuhan pelindungku,*
tak ada kecurangan pada-Nya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Betapa baiklah memuji nama-Mu, Allah yang mahatinggi, dan mewartakan kasih-Mu pagi hari.

Ant. 2
Kamu akan Kuberi hati yang baru dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Kidung (Yeh 36:24-28)

Aku akan menghimpunkan kamu dari antara semua bangsa,*
dan menghantar kamu kembali ke tanah airmu.

Aku akan mereciki kamu dengar air suci,†
maka sucilah kamu dari segala kenajisan,*
dan kamu akan Kulepaskan dari semua berhalamu.

Kamu akan kuberi hati yang baru,*
dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Hati yang membatu akan Kuambil dari batinmu,*
dan kamu akan Kuberi hati yang lembut.

RohKu akan Kucurahkan ke dalam batinmu*
sehingga kamu hidup menurut ketetapanKu dan melaksanakan hukumKu.

Maka kamu akan mendiami tanah*
yang telah Kuanugerahkan kepada leluhurmu.

Dan kamu akan menjadi umatKu,*
dan Aku menjadi Allahmu.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Kamu akan Kuberi hati yang baru dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Ant. 3
Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu, ya Tuhan.

Mazmur 8

Tuhan, Allah kami,*
betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi!

Keagungan-Mu luhur mengatasi langit,†
mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu,*
untuk membungkam musuh dan lawan-Mu.

Jika kupandang langit-Mu, karya jari-Mu,*
bulan dan bintang Kauciptakan:

Apakah manusia sehingga Kauperhatikan,*
siapakah dia sehingga Kaupelihara?

Kauciptakan dia hampir setara dengan Allah,*
Kaumahkotai dengan kemuliaan dan semarak.

Kauberi dia kuasa atas buatan tangan-Mu,*
segala-gala Kautundukkan kepadanya:

Domba, sapi,dan ternak semuanya,*
hewan di padang dan margasatwa;

burung di udara dan ikan di laut,*
semuanya yang melintasi arus lautan.

Tuhan, Allah kami,*
betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi!

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu, ya Tuhan.

BACAAN SINGKAT (2 Ptr 3:13-14)

Sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit dan bumi yang baru, yang dikuasai oleh kebenaran. Karena itu, saudara-saudara terkasih, seraya menantikan semuanya itu, hendaklah kamu hidup tak bernoda dan tak bercela, sehingga dapat menghadap Tuhan dengan tenteram.

LAGU SINGKAT

P:Bibirku bersorak-sorai,* Dan memuji Engkau dengan nyanyian.
U:Bibirku bersorak-sorai,* Dan memuji Engkau dengan nyanyian.

P:Lidahku mengucapkan sabda-Mu.
U:Dan memuji Engkau dengan nyanyian.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U:Bibirku bersorak-sorai,* Dan memuji Engkau dengan nyanyian.

KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)
Ant. Kidung Zakharia
Ya Tuhan, bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia
Ya Tuhan, bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera.

DOA PERMOHONAN

Allah telah memberikan harapan dan kehidupan kepada dunia dalam Putra-Nya. Marilah kita menyembah Dia dan dengan rendah hati berdoa:

U:Tuhan, dengarkanlah kami.

Tuhan, Bapa setiap insan, Engkau telah menghantar kami sampai kepada per-mulaan hari ini,* semoga kami hidup bersama Kristus untuk memuliakan keagungan-Mu.
Engkau telah mencurahkan iman, harapan dan cinta kasih ke dalam hati kami,* maka teguhkanlah kurnia-Mu itu selalu dalam diri kami.
Kepada-Mu, ya Tuhan, hati kami tertuju,*
untuk menjawab dengan segera, bila Engkau memanggil kami.
Jauhkanlah kami dari segala tipu muslihat dan bujukan musuh,* dan bimbinglah langkah kami jangan sampai jatuh.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah semarak cahaya sejati dan siang yang tak kunjung gelap. Semoga pada hari ini Engkau sudi menghalaukan kegelapan dosa kami dan menyinari hati dan budi kami dengan terang cahaya-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U:Amin.

Senin, 17 Februari 2020 – Ibadat Pagi

HARI BIASA PEKAN VI

ofisi

PEMBUKAAN

P:Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.
U:Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.

MAZMUR 94 (95)

Ant.
Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,
bersorak-sorai bagi penyelamat kita.
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,
menghormatiNya dengan pujian.

Ant.
Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur.

Tuhanlah Allah yang agung,
merajai segala dewa.
Dasar bumi terletak di tanganNya,
Puncak gunung pun milikNya.
MilikNyalah laut, Dia membuatnya,
daratanpun buatan tanganNya.

Ant.
Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur.

Mari bersujud dan menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.
Dialah Allah kita, kita umatNya,
Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.
Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,
seperti di Masa, di padang gurun;
ketika leluhurmu mencobai Aku,
walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.
Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:
Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.
Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur.

Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.
Marilah kita bergembira di hadapan Tuhan dan memuji Dia dengan lagu syukur.

MADAH

Sumber cahaya mulia
Yang menerangi dunia
Malam Kau hentikan sudah
Kau terbitkan fajar cerah.

Engkaulah terang sejati
Melebihi matahari
Dasar lubuk hati kami
Kau sinari Kau selami.

Terangilah diri kami
Ya Bapa yang murah hati
Dengan rahmat dan kasih-Mu
Agar selamat selalu.

Terpujilah Allah Bapa
Bersama Putra tercinta
Dalam ikatan Roh Suci
Sepanjang seluruh hari. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Bilakah aku menghadap dan memandang wajah Allah?

Mazmur 41 (42)

Bagaikan rusa merindukan sungai,*
demikianlah hatiku rindu pada-Mu, ya Allah.

Hatiku haus akan Allah, Allah yang hidup,*
bilakah aku menghadap dan memandang wajah Allah ?

Air mataku menjadi bagaikan santapan bagiku, siang dan malam,*
karena sehari-harian orang bertanya: Dimana Allahmu?

Dengan sedih selalu kuingat, bahwa di masa lampau*
aku bersama orang banyak berarak ke kediaman Allah.

Aku turut melangkah di depan perarakan itu,*
di tengah suara sorak-sorai dan lagu syukur.

Mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku?†
Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi*
kepada Allah, penolongku.

Karena gelisah aku teringat akan Dikau,*
dari daerah Yordan dan Hermon dan dari gunung Nizar.

Di sana anak sungai yang satu memanggil yang lain dengan deru air terjun,*
demikianpun gelora gelombang-Mu mengempaskan daku.

Siang hari Tuhan menyatakan kasih setia-Nya kepadaku,*
malam hari aku memuji Allah, pemberi hidup.

Aku berkata kepada Allah, pelindungku:†
“Mengapa Engkau melupakan daku;*

mengapa aku sedih, tersesak oleh mu-suh?”
Celaan lawanku menyakiti hatiku seperti tikaman maut,*
karena sehari-harian mereka bertanya: Dimana Allahmu?

Mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku?†
Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi*
kepada Allah, penolongku.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Bilakah aku menghadap dan me-mandang wajah Allah?

Ant.2
Pandanglah, ya Tuhan, dan kasihanilah kami.

Kidung (Sir 36:1-7, 13-16)

Pandanglah dan kasihanilah kami, ya Allah semesta alam,*
curahkanlah kedahsyatan-Mu atas bangsa-bangsa.

Nyatakanlah kekuasaan-Mu terhadap bangsa-bangsa asing itu,*
agar merekapun melihat kemuliaan-Mu.

Engkau telah menampakkan diri-Mu dalam diri kami di hadapan mereka,*
hendaklah Engkau memuliakan diri dalam mereka di hadapan kami.

Agar mereka mengakui, sebagaimana kami telah mengakui,*
bahwa tiada Allah selain Dikau, ya Tuhan.

Kerjakan lagi tanda-tanda dan ulangilah karya-Mu,*
nyatakanlah kemuliaan karya-Mu dan kekuatan tangan-Mu.

Kumpulkanlah segala suku Yakub,*
kembalikan kepadanya tanah pusaka seperti sediakala.

Kasihanilah umat yang disebut dengan nama-Mu,*
Israel yang telah Kauberi hak anak sulung.

Kasihanilah kota ini yang menjadi kota yang kudus,*
Yerusalem, kota tempat istirahat-Mu.

Penuhilah Sion dengan pujian atas karya-Mu yang mengagumkan,*
penuhilah bait-Mu dengan kemuliaan-Mu.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.2
Pandanglah, ya Tuhan, dan kasihanilah kami.

Ant. 3
Terpujilah Engkau, ya Tuhan, di ben-tangan langit.

Mazmur 18 (19) A

Langit mewartakan kemuliaan Allah,*
dan cakrawala memasyhurkan karya tangan-Nya.

Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain,*
dan malam yang satu menyampaikannya kepada malam berikut.

Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara,†
namun di seluruh dunia bergemalah seruannya,*
dan pesannya sampai ke perbatasan bumi.

Di sana Tuhan memasang kemah bagi sang surya,*
yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin.

Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya,*
laksana seorang pahlawan.

Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain,*
dan tak ada yang luput dari panas teriknya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Terpujilah Engkau, ya Tuhan, di ben-tangan langit.

BACAAN SINGKAT (Yer 15:16)

Kudapatkan sabda-Mu dan kuresapkan dalam diriku. Maka sabda-Mu menjadi kesukaan dan kegembiraan hatiku. Engkau selalu dekat padaku, Tuhan Allah segala kuasa.

LAGU SINGKAT

P:Bersoraklah, orang jujur, bagi Tuhan* Patutlah orang saleh memuji-muji.
U:Bersoraklah, orang jujur, bagi Tuhan* Patutlah orang saleh memuji-muji.

P:Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan.
U:Patutlah orang saleh memuji-muji.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U:Bersoraklah, orang jujur, bagi Tuhan* Patutlah orang saleh memuji-muji.

KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)
Ant. Kidung Zakharia
Terpujilah Tuhan, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan kita.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia
Terpujilah Tuhan, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan kita.

DOA PERMOHONAN

Penyelamat kita telah mengangkat kita menjadi raja dan imam untuk memper-sembahkan kurban rohani yang berkenan kepada Allah. Sebab itu marilah kita dengan penuh syukur berkata:

U:Semoga kami tetap mengabdi Engkau, ya Tuhan.

Kristus, imam abadi, Engkau telah mengaruniakan imamat suci kepada umat-Mu,* semoga kami memper-sembahkan kurban rohani yang patut bagi Allah.
Limpahilah kami dengan buah hasil Roh-Mu,* yakni kesabaran, kemurahan hati dan kelembutan hati.
Semoga kami mencintai Engkau, supaya kami memiliki Engkau,* agar kami dapat memuji Engkau dalam hidup kami.
Semoga kami mengusahakan yang berguna bagi saudara-saudara kami,*
supaya mereka lebih mudah memper-oleh keselamatan.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Tuhan Allah yang mahakuasa, Engkau menghantar kami kepada pagi ini. Selamatkanlah kami dengan kuasa-Mu, agar pada hari ini kami tidak jatuh ke dalam dosa. Bimbinglah kiranya perkataan kami dan arahkanlah pikiran serta perbuatan kami kepada keadilan dan kejujuran. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U:Amin.