Sabtu, 18 September 2021 – Ibadat Malam

HARI BIASA PEKAN XXIV

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

DOA TOBAT

CARA A

U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.

CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.

P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.

CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.
U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

ABSOLUSI
P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

MADAH

Kristus cahaya mulia
kegelapan Kau enyahkan
Malam maut tak berdaya
Sudah kalah Kau lumpuhkan.

Lindungilah kami Tuhan
Selama semalam ini
Kami mohon ketenangan
Dalam istirahat nanti.

Meski matakan tertidur
Semoga hati berjaga
Rapi selalu teratur
Siap menyambut Rajanya.

Terpujilah Kristus Raja
Bersama Bapa mulia
Dan Roh kudus sumber cinta
Sepanjang segala masa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengar­kanlah doaku. (MP. Alleluia)

Mazmur 4

Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang adil,†
apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku;*
kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku.

Hai orang-orang besar,*
masih berapa lamakah kamu menghina Allah yang mulia?

Masih berapa lamakah kamu menyembah berhala*
dan minta nasihat mereka?

Ketahuilah, Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasihNya,*
Tuhan akan mendengarkan daku, bila aku berseru kepadaNya.

Memang kamu gelisah, tetapi jangan lalu berdosa,*
selidikilah batinmu dan mengaduhlah di tempat tidurmu.

Persembahkanlah kurban sejati,*
dan percayalah pada Tuhan.

Banyak orang berkata:†
“Siapa yang akan menurunkan berkat?*
Hendaknya cahaya wajahMu menyinari kami, ya Tuhan”.

Penuhilah hatiku dengan kebahagiaan,*
lipat gandakanlah panen gandum dan anggur.

Aku hendak membaringkan diri dan tidur*
dalam kehadiranMu yang menenteramkan;

sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan,*
yang membuat istirahatku aman sentausa.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengar­kanlah doaku. (MP. Alleluia)

Ant. 2
Pujilah Tuhan di waktu malam (MP. Alleluia)

Mazmur 133 (134)

Mari pujilah Tuhan,*
pujilah semua karya Tuhan!

Hai kamu yang bertugas dalam rumah Tuhan*
pada waktu malam,

tadahkanlah tanganmu ke tempat suci*
dan pujilah Tuhan!

Semoga Allah Sion memberkati engkau,*
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Pujilah Tuhan di waktu malam (MP. Alleluia)

BACAAN SINGKAT (Ul 6:4-7)

Dengarlah hai, Israel: Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaknya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan se­genap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap tenagamu. Semoga per­kataan-perkataan yang hari ini ku­sampaikan kepadamu menetap dalam hatimu dan kau teruskan kepada anak-anakmu. Renungkanlah perintah ini waktu duduk di rumah atau bergegas di jalan; waktu mau tidur atau hendak bangun.

LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.
U : Ya, Tuhan penyelamatku.

S : Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hambaMu berpulang*
dalam damai sejahtera, menurut sabdaMu.

Sebab aku telah melihat keselamatanMu*
yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa*
dan kemuliaan bagi umatMu Israel.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

DOA PENUTUP

Tuhan, pelindung kami, kunjungilah kami malam ini. Semoga besok pagi kami bangun dengan gembira hati untuk me-rayakan kebangkitan Kristus, PutraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihanNya.
U : Amin.

Selasa, 7 Juli 2020 – Ibadat Malam

HARI BIASA PEKAN XIV

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

DOA TOBAT

CARA A

U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.

CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.

P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.

CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.
U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

ABSOLUSI

P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

MADAH

Jatuh sudah malam hari
S’moga kami Kau lindungi
Ya Bapa mahakuasa
Supaya aman sentausa.

Jauhkan impian suram
Singkirkan khayalan malam
Kurniakan istirahat
Agar sehat walafiat.

Kabulkanlah doa kami
Ya Allah Bapa surgawi
Bersama Putra dan RohMu
Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant.
Janganlah wajahMu Kau palingkan dari-padaku, sebab kepadaMu aku percaya.

Mazmur 142 (143), 1-11

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*
perhatikanlah permohonanku.

Demi kesetiaanMu jawablah aku,*
kabulkanlah doaku demi keadilanMu.

Janganlah mengajukan daku ke pengadilanMu,*
karena tak seorangpun dapat dibenarkan di hadapanMu.

Sebab musuh mengejar aku*
dan mencampakkan nyawaku ke alam maut.

Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan,*
tiada bedanya aku dengan orang mati.

Semangatku lemah lesu dalam batinku,*
hatiku membeku dalam diriku.

Maka teringatlah aku akan masa lampau,†
aku mengenangkan segala karyaMu*
dan merenungkan perbuatan tanganMu.

Aku menadahkan tanganku kepadaMu,*
aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus.

Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku,*
sebab habislah semangatku, ya Allah.

Janganlah wajahMu Kau palingkan dari padaku,*
jangan sampai aku turun ke liang kubur.

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar,*
sebab kepadaMu aku percaya.

Tunjukkanlah jalan yang harus ku tempuh,*
sebab kepadaMu kuarahkan hatiku.

Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan,*
sebab padaMu aku berteduh.

Ajarlah aku melaksanakan kehendakMu,*
sebab Engkaulah Allahku.

Semoga kebaikan hatiMu menuntun daku*
di jalan yang rata.

Demi namaMu, ya Tuhan, hidupkanlah aku,*
demi keadilanMu bebaskanlah aku dari musuh.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.
Janganlah wajahMu Kau palingkan dari-padaku, sebab kepadaMu aku percaya.

BACAAN SINGKAT (1 Ptr 5:8-9)

Waspadalah dan berjagalah! Sebab setan, musuhmu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa-nya. Lawanlah dia, teguh dalam iman.

LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.
U : Ya, Tuhan penyelamatku.

S : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hambaMu berpulang*
dalam damai sejahtera, menurut sabdaMu.

Sebab aku telah melihat keselamatanMu*
yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa*
dan kemuliaan bagi umatMu Israel.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

DOA PENUTUP

Tuhan yang mahamurah, terangilah malam ini dengan rahmatMu. Semoga kami tidur dengan aman sentausa dan bangun dengan semangat segar untuk menyambut fajar dan hari baru. Demi Kristus pengantara kami.

PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihanNya.
U : Amin.

Sabtu, 11 April 2020 – Ibadat Malam

HARI SABTU SUCI

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

DOA TOBAT

CARA A

U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.

CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.

P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.

CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.
U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

ABSOLUSI
P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

MADAH

Kristus cahaya mulia
kegelapan Kau enyahkan
Malam maut tak berdaya
Sudah kalah Kau lumpuhkan.

Lindungilah kami Tuhan
Selama semalam ini
Kami mohon ketenangan
Dalam istirahat nanti.

Meski matakan tertidur
Semoga hati berjaga
Rapi selalu teratur
Siap menyambut Rajanya.

Terpujilah Kristus Raja
Bersama Bapa mulia
Dan Roh kudus sumber cinta
Sepanjang segala masa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengar­kanlah doaku. (MP. Alleluia)

Mazmur 4

Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang adil,†
apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku;*
kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku.

Hai orang-orang besar,*
masih berapa lamakah kamu menghina Allah yang mulia?

Masih berapa lamakah kamu menyembah berhala*
dan minta nasihat mereka?

Ketahuilah, Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasihNya,*
Tuhan akan mendengarkan daku, bila aku berseru kepadaNya.

Memang kamu gelisah, tetapi jangan lalu berdosa,*
selidikilah batinmu dan mengaduhlah di tempat tidurmu.

Persembahkanlah kurban sejati,*
dan percayalah pada Tuhan.

Banyak orang berkata:†
“Siapa yang akan menurunkan berkat?*
Hendaknya cahaya wajahMu menyinari kami, ya Tuhan”.

Penuhilah hatiku dengan kebahagiaan,*
lipat gandakanlah panen gandum dan anggur.

Aku hendak membaringkan diri dan tidur*
dalam kehadiranMu yang menenteramkan;

sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan,*
yang membuat istirahatku aman sentausa.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengar­kanlah doaku. (MP. Alleluia)

Ant. 2
Pujilah Tuhan di waktu malam (MP. Alleluia)

Mazmur 133 (134)

Mari pujilah Tuhan,*
pujilah semua karya Tuhan!

Hai kamu yang bertugas dalam rumah Tuhan*
pada waktu malam,

tadahkanlah tanganmu ke tempat suci*
dan pujilah Tuhan!

Semoga Allah Sion memberkati engkau,*
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Pujilah Tuhan di waktu malam (MP. Alleluia)

BACAAN SINGKAT (Ul 6:4-7)

Dengarlah hai, Israel: Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaknya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan se­genap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap tenagamu. Semoga per­kataan-perkataan yang hari ini ku­sampaikan kepadamu menetap dalam hatimu dan kau teruskan kepada anak-anakmu. Renungkanlah perintah ini waktu duduk di rumah atau bergegas di jalan; waktu mau tidur atau hendak bangun.

LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.
U : Ya, Tuhan penyelamatku.

S : Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hambaMu berpulang*
dalam damai sejahtera, menurut sabdaMu.

Sebab aku telah melihat keselamatanMu*
yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa*
dan kemuliaan bagi umatMu Israel.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

DOA PENUTUP

Tuhan, pelindung kami, kunjungilah kami malam ini. Semoga besok pagi kami bangun dengan gembira hati untuk me-rayakan kebangkitan Kristus, PutraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihanNya.
U : Amin.