Sabtu, 18 September 2021 – Ibadat Pagi

HARI BIASA PEKAN XXIV

ofisi

PEMBUKAAN

P:Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.
U:Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.

MAZMUR 94 (95)

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,
bersorak-sorai bagi penyelamat kita.
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,
menghormatiNya dengan pujian.

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Tuhanlah Allah yang agung,
merajai segala dewa.
Dasar bumi terletak di tanganNya,
Puncak gunung pun milikNya.
MilikNyalah laut, Dia membuatnya,
daratanpun buatan tanganNya.

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Mari bersujud dan menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.
Dialah Allah kita, kita umatNya,
Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,
seperti di Masa, di padang gurun;
ketika leluhurmu mencobai Aku,
walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:
Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.
Marilah mendengarkan suara Tuhan, supaya kita beristirahat bersama Allah.

MADAH

Kristus cahaya dunia
Terbitlah bagaikan surya
Datanglah kami menunggu
Kami siap menyambut-Mu.

Kristus Anak domba Paska
Yang dibunuh namun jaya
Datanglah kami menanti
Sudah rindu hati kami.

Kristus gembala utama
Yang wafat membela domba
Datanglah jangan berlambat
Kami mendambakan slamat.

Terpujilah Yesus Kristus
Dengan Bapa dan Roh kudus
Yang hidup dan berkuasa
Kini dan sepanjang masa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Betapa baiklah memuji nama-Mu, Allah yang mahatinggi, dan mewartakan kasih-Mu pagi hari.

Mazmur 91 (92)

Betapa baiklah bersyukur kepada Tuhan,*
memuji nama-Mu, Allah yang mahatinggi;

mewartakan kasih-Mu pagi hari*
dan kesetiaan-Mu di waktu malam;

dengan membunyikan gambus dan kecapi,*
dengan iringan celempung.

Sebab Engkau menggembirakan daku dengan karya-Mu yang agung,*
aku bersorak-sorai karena perbuatan tangan-Mu.

Betapapun agung pekerjan-Mu, ya Tuhan,*
betapa luhur segala rencana-Mu.

Orang bodoh tidak dapat menyadarinya,*
orang dungu tidak akan mengerti.

Biarpun orang jahat meriap seperti rumput,†
dan orang durhaka berkembang pesat,*
namun mereka akan binasa selama-lamanya.

Sedangkan Engkau, ya Tuhan,*
Engkau luhur selama-lamanya.

Sebab para musuh-Mu akan binasa,*
para penjahat Kaucerai-beraikan.

Tetapi aku Kaujadikan kuat seperti banteng,*
dan Kauurapi dengan minyak yang harum mewangi.

Orang jujur bertumbuh bagaikan palma,*
berkembang bagaikan pohon jati.

Mereka ditanam dekat bait Tuhan,*
bertunas di pelataran rumah Allah.

Pada masa tuapun mereka masih berbuah*
dan tetap subur dan segar.

Mereka mewartakan, betapa adillah Tuhan pelindungku,*
tak ada kecurangan pada-Nya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Betapa baiklah memuji nama-Mu, Allah yang mahatinggi, dan mewartakan kasih-Mu pagi hari.

Ant. 2
Kamu akan Kuberi hati yang baru dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Kidung (Yeh 36:24-28)

Aku akan menghimpunkan kamu dari antara semua bangsa,*
dan menghantar kamu kembali ke tanah airmu.

Aku akan mereciki kamu dengar air suci,†
maka sucilah kamu dari segala kenajisan,*
dan kamu akan Kulepaskan dari semua berhalamu.

Kamu akan kuberi hati yang baru,*
dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Hati yang membatu akan Kuambil dari batinmu,*
dan kamu akan Kuberi hati yang lembut.

RohKu akan Kucurahkan ke dalam batinmu*
sehingga kamu hidup menurut ketetapanKu dan melaksanakan hukumKu.

Maka kamu akan mendiami tanah*
yang telah Kuanugerahkan kepada leluhurmu.

Dan kamu akan menjadi umatKu,*
dan Aku menjadi Allahmu.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Kamu akan Kuberi hati yang baru dan semangat baru Kutempatkan dalam batinmu.

Ant. 3
Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu, ya Tuhan.

Mazmur 8

Tuhan, Allah kami,*
betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi!

Keagungan-Mu luhur mengatasi langit,†
mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu,*
untuk membungkam musuh dan lawan-Mu.

Jika kupandang langit-Mu, karya jari-Mu,*
bulan dan bintang Kauciptakan:

Apakah manusia sehingga Kauperhatikan,*
siapakah dia sehingga Kaupelihara?

Kauciptakan dia hampir setara dengan Allah,*
Kaumahkotai dengan kemuliaan dan semarak.

Kauberi dia kuasa atas buatan tangan-Mu,*
segala-gala Kautundukkan kepadanya:

Domba, sapi,dan ternak semuanya,*
hewan di padang dan margasatwa;

burung di udara dan ikan di laut,*
semuanya yang melintasi arus lautan.

Tuhan, Allah kami,*
betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi!

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagi-Mu, ya Tuhan.

BACAAN SINGKAT (2 Ptr 3:13-14)

Sesuai dengan janji Tuhan, kita menantikan langit dan bumi yang baru, yang dikuasai oleh kebenaran. Karena itu, saudara-saudara terkasih, seraya menantikan semuanya itu, hendaklah kamu hidup tak bernoda dan tak bercela, sehingga dapat menghadap Tuhan dengan tenteram.

LAGU SINGKAT

P:Bibirku bersorak-sorai,* Dan memuji Engkau dengan nyanyian.
U:Bibirku bersorak-sorai,* Dan memuji Engkau dengan nyanyian.

P:Lidahku mengucapkan sabda-Mu.
U:Dan memuji Engkau dengan nyanyian.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U:Bibirku bersorak-sorai,* Dan memuji Engkau dengan nyanyian.

KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)
Ant. Kidung Zakharia
Ya Tuhan, bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia
Ya Tuhan, bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera.

DOA PERMOHONAN

Allah telah memberikan harapan dan kehidupan kepada dunia dalam Putra-Nya. Marilah kita menyembah Dia dan dengan rendah hati berdoa:

U:Tuhan, dengarkanlah kami.

Tuhan, Bapa setiap insan, Engkau telah menghantar kami sampai kepada per-mulaan hari ini,* semoga kami hidup bersama Kristus untuk memuliakan keagungan-Mu.
Engkau telah mencurahkan iman, harapan dan cinta kasih ke dalam hati kami,* maka teguhkanlah kurnia-Mu itu selalu dalam diri kami.
Kepada-Mu, ya Tuhan, hati kami tertuju,*
untuk menjawab dengan segera, bila Engkau memanggil kami.
Jauhkanlah kami dari segala tipu muslihat dan bujukan musuh,* dan bimbinglah langkah kami jangan sampai jatuh.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah semarak cahaya sejati dan siang yang tak kunjung gelap. Semoga pada hari ini Engkau sudi menghalaukan kegelapan dosa kami dan menyinari hati dan budi kami dengan terang cahaya-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U:Amin.

Sabtu, 18 September 2021 – Ibadat Sore

HARI MINGGU BIASA XXV

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

MADAH

Hari kan berlalu namun cinta Allah
Pasti dekat slalu tidak kan berpisah
Cemas tidak perlu tak usah gelisah
Hati harus tetap tabah.

Tinggallah ya Bapa dampingilah kami
Dalam suka duka yang kami hadapi
Agar senantiasa kami mengimani
Kehadiran-Mu yang sakti.

Trimalah luapan rasa syukur kami
Atas kelimpahan kebaikan hati
Yang Kau perlihatkan pada hari ini
Ya Tuhan dan Allah kami.

Terpujilah Bapa pencipta semesta
Bersama Putera penebus dunia
Yang mengutus Roh-Nya di tengah Gereja
Untuk tinggal selamanya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Ya Tuhan, semoga doaku membubung kehadapan-Mu bagaikan dupa.

Mazmur 140 (141), 1-9

Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku,*
dengarkanlah suaraku, sebab aku berseru kepada-Mu.

Semoga doaku membubung kehadapan-Mu bagaikan dupa,*
semoga tangan yang kutadahkan Kauterima bagaikan kurban petang.

Awasilah mulutku, ya Tuhan,*
dan jagalah pintu bibirku.

Jangan biarkan hatiku condong kepada kejahatan,*
jangan sampai aku berbuat jahat bersama orang berdosa.

Selamanya takkan aku makan semeja dengan orang jahat,*
tak pernah aku menikmati kelezatan mereka.

Biarlah Allah yang adil memukul aku,*
biarlah yang maharahim menyiksa aku.

Selamanya takkan minyak wangi melumasi rambutku untuk berpesta-pora;*
tak mungkin! Sebab selamanya doaku menentang kejahatan mereka.

Biarlah pemimpin mereka jatuh ke cengkeraman Allah yang hidup,*
biarlah mereka merasakan betapa manislah keputusan-Nya!

Seperti orang yang dicacah belah dalam neraka,*
demikianlah aku hancur lebur dimoncong maut.

Tetapi kepadaMulah mataku tertuju, ya Allah, Tuhanku,*
kepadaMulah aku mengungsi, lindungilah hidupku.

Lindungilah aku terhadap jerat yang mereka pasang,*
dan terhadap perangkap orang berdosa.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan putra dan Roh kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Ya Tuhan, semoga doaku membubung kehadapan-Mu bagaikan dupa.

Ant. 2
Engkaulah pelindungku, ya Tuhan, milik pusakaku dalam hidup abadi.

Mazmur 141 (142)

Dengan suara lantang aku berseru kepada Tuhan,*
dengan suara lantang aku mohon kepada Tuhan.

Aku mencurahkan keluh kesahku di hadapannya,*
aku membentangkan sengsaraku kepada-Nya.

“Bila nyawaku melenyap dari padaku,*
Engkaulah yang mengetahui jalannya ke maut,

Sepanjang jalan yang harus kutempuh,*
para musuhku memasang jerat.

Tengoklah dan saksikan sendiri,*
tak seorangpun mau mengenal aku.

Tak mungkin aku meloloskan diri,*
tak seorangpun menghiraukan daku.

Aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan,†
Engkaulah pelindungku*
milik pusakaku dalam hidup abadi.

Perhatikanlah seruanku,*
sebab aku teramat hina.

Lepaskanlah aku dari musuh yang mengejar aku,*
karena mereka terlalu kuat bagiku.

Keluarkanlah aku dari penjara maut,*
agar aku memuji nama-Mu.

Semoga rombongan para suci melingkungi aku,*
sebab Engaku menyelamatkan daku.

Kemuliaan kepada Bapa,*
dan putra dan Roh kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Engkaulah pelindungku, ya Tuhan, milik pusakaku dalam hidup abadi.

Ant. 3
Tuhan Yesus telah menghampakan diri; sebab itu Allah meninggikan Dia se-lama-lamanya.

Kidung (Flp 2:6-11)

Meskipun berwujud Allah†
Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh*
pada kemuliaan-Nya yang setara dengan Allah.

Ia telah menghampakan diri†
dengan mengambil keadaan hamba*
dan menjadi sama dengan manusia.

Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri†
karena taat sampai mati,*
sampai mati di salib.

Sebab itu Allah telah meninggikan Dia†
dan menganugerahkan kepada-Nya*
nama yang melebihi segala nama.

Agar dalam nama Yesus†
bertekuklah setiap lutut*
di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi.

Agar setiap lidah mengakui,†
untuk kemuliaan Allah Bapa:*
Tuhanlah Yesus Kristus.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Tuhan Yesus telah menghampakan diri; sebab itu Allah meninggikan Dia selama-lamanya.

BACAAN SINGKAT (Rom 11:33-36)

Betapa dalam dan kayanya kebijaksana-an dan pengetahuan Allah; betapa tak terselami keputusan-Nya, betapa tak terkira jalannya. Siapakah yang dapat memahami pikiran Tuhan, siapakah pernah menjadi penasihat-Nya? Atau siapakah yang memberi Allah sesuatu, sehingga berhak menuntut balasan dari pada-Nya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, tercipta oleh-Nya dan tertuju kepada-Nya. Bagi-Nya kemuliaan selama-lamanya. Amin.

LAGU SINGKAT

P:Betapa agunglah,* Karya tangan-Mu, ya Tuhan.
U:Betapa agunglah,* Karya tangan-Mu, ya Tuhan.

P:Kebijaksanaan-Mu nyata dalam alam semesta.
U:Karya tangan-Mu, ya Tuhan.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U:Betapa agunglah,* Karya tangan-Mu, ya Tuhan.

KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)
Ant. Kidung Maria
Pergilah kamu juga ke kebun anggurku, dan aku akan memberi kamu upah yang pantas.

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria
Pergilah kamu juga ke kebun anggurku, dan aku akan memberi kamu upah yang pantas.

DOA PERMOHONAN

Marilah kita memuji Allah yang mahaesa, Bapa, Putra dan Roh kudus, dan dengan rendah hati berdoa:

U:Dampingilah umat-Mu, ya Tuhan.

Tuhan yang kudus, Bapa yang mahakuasa, tegakkanlah keadilan di tanah air kami,* supaya umat-Mu dapat menikmati kesejahteraan dan damai.
Hantarlah semua bangsa masuk ke dalam kerajaan-Mu,* supaya akhirnya semua manusia selamat.
Semoga suami isteri hidup dalam damai-Mu, bertindak seturut kehendak* dan saling mencintai seumur hidup.
Balaslah, ya Tuhan, kebaikan hati semua orang yang menolong kami,* dan anugerahi mereka kehidupan kekal.
Kasihanilah semua orang yang meninggal akibat kebencian dan peperangan,* dan terimalah mereka dalam kebahagian di surga.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah Mahapengasih dan penyayang, segala perintah-Mu Kauringkaskan dalam perintah cinta kepada-Mu dan kepada sesama manusia. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu, kami dapat memperoleh kehidupan abadi. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu dan Pengantara kami, yang hidup…

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U:Amin.

Sabtu, 18 September 2021 – Ibadat Malam

HARI BIASA PEKAN XXIV

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

DOA TOBAT

CARA A

U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.

CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.

P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.

CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.
U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

ABSOLUSI
P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

MADAH

Kristus cahaya mulia
kegelapan Kau enyahkan
Malam maut tak berdaya
Sudah kalah Kau lumpuhkan.

Lindungilah kami Tuhan
Selama semalam ini
Kami mohon ketenangan
Dalam istirahat nanti.

Meski matakan tertidur
Semoga hati berjaga
Rapi selalu teratur
Siap menyambut Rajanya.

Terpujilah Kristus Raja
Bersama Bapa mulia
Dan Roh kudus sumber cinta
Sepanjang segala masa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengar­kanlah doaku. (MP. Alleluia)

Mazmur 4

Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang adil,†
apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku;*
kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku.

Hai orang-orang besar,*
masih berapa lamakah kamu menghina Allah yang mulia?

Masih berapa lamakah kamu menyembah berhala*
dan minta nasihat mereka?

Ketahuilah, Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasihNya,*
Tuhan akan mendengarkan daku, bila aku berseru kepadaNya.

Memang kamu gelisah, tetapi jangan lalu berdosa,*
selidikilah batinmu dan mengaduhlah di tempat tidurmu.

Persembahkanlah kurban sejati,*
dan percayalah pada Tuhan.

Banyak orang berkata:†
“Siapa yang akan menurunkan berkat?*
Hendaknya cahaya wajahMu menyinari kami, ya Tuhan”.

Penuhilah hatiku dengan kebahagiaan,*
lipat gandakanlah panen gandum dan anggur.

Aku hendak membaringkan diri dan tidur*
dalam kehadiranMu yang menenteramkan;

sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan,*
yang membuat istirahatku aman sentausa.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Kasihanilah aku, ya Tuhan, dan dengar­kanlah doaku. (MP. Alleluia)

Ant. 2
Pujilah Tuhan di waktu malam (MP. Alleluia)

Mazmur 133 (134)

Mari pujilah Tuhan,*
pujilah semua karya Tuhan!

Hai kamu yang bertugas dalam rumah Tuhan*
pada waktu malam,

tadahkanlah tanganmu ke tempat suci*
dan pujilah Tuhan!

Semoga Allah Sion memberkati engkau,*
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Pujilah Tuhan di waktu malam (MP. Alleluia)

BACAAN SINGKAT (Ul 6:4-7)

Dengarlah hai, Israel: Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaknya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan se­genap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap tenagamu. Semoga per­kataan-perkataan yang hari ini ku­sampaikan kepadamu menetap dalam hatimu dan kau teruskan kepada anak-anakmu. Renungkanlah perintah ini waktu duduk di rumah atau bergegas di jalan; waktu mau tidur atau hendak bangun.

LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.
U : Ya, Tuhan penyelamatku.

S : Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hambaMu berpulang*
dalam damai sejahtera, menurut sabdaMu.

Sebab aku telah melihat keselamatanMu*
yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa*
dan kemuliaan bagi umatMu Israel.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

DOA PENUTUP

Tuhan, pelindung kami, kunjungilah kami malam ini. Semoga besok pagi kami bangun dengan gembira hati untuk me-rayakan kebangkitan Kristus, PutraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihanNya.
U : Amin.