Selasa, 27 Juli 2021 – Ibadat Pagi

HARI BIASA PEKAN XVII

ofisi

PEMBUKAAN

P:Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.
U:Supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.

MAZMUR 94 (95)

Ant.
Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,
bersorak-sorai bagi penyelamat kita.
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,
menghormatiNya dengan pujian.

Ant.
Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.

Tuhanlah Allah yang agung,
merajai segala dewa.
Dasar bumi terletak di tanganNya,
Puncak gunung pun milikNya.
MilikNyalah laut, Dia membuatnya,
daratanpun buatan tanganNya.

Ant.
Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.

Mari bersujud dan menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.
Dialah Allah kita, kita umatNya,
Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.
Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,
seperti di Masa, di padang gurun;
ketika leluhurmu mencobai Aku,
walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.
Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:
Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.
Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.

Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.
Marilah menyembah Tuhan, raja mahamulia.

MADAH

Gelap berkurang malam hampir hilang
Fajar gemilang menyebarkan terang
Marilah kita memanjatkan doa
Kepada Bapa.

Semoga Bapa berbelaskasihan
Membimbing kita dalam pengabdian
Dan merestui karya darma bakti
Sepanjang hari.

Ya Bapa kami sudilah kabulkan
Harapan hati yang kami ungkapkan
Secara tulus demi Yesus Kristus
Dalam Roh Kudus. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan.

Mazmur 23 (24)

Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya,*
jagat dan semua penghuninya.

Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut,*
menegakkannya atas samudra raya.

Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan,*
siapakah berdiri di tempat-Nya yang kudus?

Yang bersih tangannya dan murni hatinya,*
yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu.

Dia yang menerima berkat Tuhan,*
dan memperoleh balas jasa dari Allah, penyelamat-Nya.

Orang demikianlah yang mencari Tuhan,*
yang menghadap hadirat Allah Yakub.

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†
dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi,*
supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†
Tuhan yang perkasa dan perwira,*
Tuhan yang jaya dalam peperangan.

Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura,†
dan lebarkanlah dirimu, gerbang abadi,*
supaya masuklah Raja mulia.

Siapakah Raja mulia itu?†
Tuhan semesta alam,*
Dialah Raja mulia.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan.

Ant. 2
Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah raja kekal.

Kidung (Tb 13:1-9)

Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya,*
kerajaan-Nya tetap untuk segala abad.

Allah menyiksa dan mengasihani,†
Allah mematikan dan menghidupkan,*
tak seorangpun lolos dari kuasa-Nya.

Luhurkanlah Allah dihadapan bangsa-bangsa, hai umat Israel,†
sebab kita disebarkan di antara mereka,*
untuk mewartakan keagungan-Nya.

Luhurkanlah Dia di hadapan semua orang,†
sebab Dialah Tuhan, Dialah Allah kita,*
Dialah Bapa kita sepanjang segala abad.

Allah menyiksa kita karena kita jahat,*
namun Ia akan mengasihani kita lagi,
dan mengumpulkan kita dari antara semua bangsa,*
tempat kita terpencar-pencar.

Jika kamu dengan segenap hati bertobat kepada Tuhan,*
dan melakukan kebenaran,

maka Tuhan akan berbalik kepadamu,*
dan tidak lagi menyembunyikan wajah-Nya.

Saksikanlah karya agung yang akan dikerjakan Tuhan bagimu,*
dan bersyukurlah dengan suara lantang.

Pujilah Tuhan yang adil,*
agungkanlah raja kekal.

Adapun aku, aku meluhurkan Tuhan di tanah pembuangan,*
mewartakan kuasa-Nya kepada bangsa yang berdosa ini.

Bertobatlah, kaum pendosa, dan laku-kanlah yang baik di hadapan Tuhan,*
barangkali Tuhan akan berbelaskasihan kepadamu.

Aku hendak mengagungkan Allahku, raja surga,*
dan memuliakan keagungan-Nya dengan segenap hati.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Pujilah Tuhan yang adil, agungkanlah raja kekal.

Ant. 3
Patutlah orang saleh memuji-muji Allah.

Mazmur 32 (33)

Bersoraklah, orang jujur, bagi Tuhan,*
patutlah orang saleh memuji-muji.

Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi,*
bermazmurlah bagi-Nya dengan iringan gambus.

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*
padukanlah seruanmu dengan petikan dawai.

Sebab firman Tuhan selalu benar,*
segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan setia.

Tuhan mencintai keadilan dan hukum,*
bumi penuh dengan kasih setia-Nya.

Oleh firman Tuhan langit dijadikan,*
dan segala bintang oleh nafas mulut-Nya.

Bagaikan dalam kantung, air laut dikumpulkan-Nya,*
dan samudera raya dalam bejana.

Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan,*
semua penduduk gemetar terhadap-Nya.

Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi,*
Dia memerintahkan, maka semua ada.

Tuhan menggagalkan rencana para bangsa,*
Ia meniadakan maksud segala kaum.

Rencana Tuhan tetap selamanya,*
rencana Tuhan turun-temurun.

Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan,*
umat yang terpilih menjadi milik-Nya.

Dari surga Allah mengamati,*
memandang umat manusia.

Dari kediaman-Nya Ia menilik,*
semua penduduk bumi.

Hati setiap orang dibentuk-Nya,*
segala tingkah laku diselami-Nya.

Raja tak akan menang karena besarnya tentara,*
orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya.

Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan,*
betapapun kuat dan tangkasnya.

Sebab Tuhan menjaga hamba-Nya yang takwa,*
yang berharap akan kasih setia-Nya.

Untuk melepaskan mereka dari maut*
dan menghidupi mereka dari masa kelaparan.

Maka kita berharap akan Tuhan,*
Dialah penolong dan perisai kita.

Demi Dialah hati kita bergembira,*
pada nama-Nya yang kudus kita percaya.

Tunjukkanlah kiranya kasih setia-Mu, ya Tuhan,*
sebab padaMulah kami berharap.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Patutlah orang saleh memuji-muji Allah.

BACAAN SINGKAT (Rom 13:11b. 12-13a)

Sudah tiba waktunya kita harus bangun dari tidur. Malam hampir lewat, hari mulai siang. Maka, hentikanlah segala perbuatan yang tak tahan cahaya. Mari kita mengenakan senjata cahaya. Mari-lah hidup dengan pantas seperti pada siang hari.

LAGU SINGKAT

P:Allahku, Engkaulah penolongku* Pada-Mu aku berharap.
U:Allahku, Engkaulah penolongku* Pada-Mu aku berharap.

P:Engkaulah pelindung dan pembebasku.
U:Pada-Mu akau berharap.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U:Allahku, Engkaulah penolongku* Pada-Mu aku berharap.

KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)
Ant. Kidung Zakharia
Tuhan telah mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, seperti dijanjikan-Nya dengan perantaraan para nabi-Nya.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia
Tuhan telah mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, seperti dijanjikan-Nya dengan perantaraan para nabi-Nya.

DOA PERMOHONAN

Saudara-saudara tercinta, kita telah menerima panggilan surgawi. Sebab itu marilah kita meluhurkan Yesus, imam agung kepercayaan kita, dengan berkata:

U:Ya Tuhan Engkaulah Allah dan penyelamat kami.

Raja yang mahakuasa, dalam pembaptisan Engkau telah mengangkat kami menjadi imam dan raja,* semoga kami tetap mempersembahkan kurban pujian kepada-Mu.
Doronglah kami untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu,* supaya berkat kurnia Roh kudus, kami selalu tinggal dalam Engkau, dan Engkau dalam kami.
Anugerahilah kami kebijaksanaan-Mu,*
agar menyertai kami hari ini dan mendampingi pekerjaan kami.
Semoga hari ini kami tidak menyakiti hati siapapun juga,* tetapi menyenangkan hati setiap orang yang kami jumpai.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Tuhan, pandanglah dengan rela doa kami pada pagi ini dan terangilah kegelapan hati kami dengan sinar rahmat-Mu yang menyembuhkan. Semoga kami dapat menguasai dorongan nafsu yang menggelapkan hati, sebab Engkau telah menyinari kami dengan cahaya rahmat surgawi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U:Amin.

Selasa, 27 Juli 2021 – Ibadat Sore

HARI BIASA PEKAN XVII

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

MADAH

Bapa yang mahakuasa
Senja hari sudah tiba
Dengarkanlah madah kami
Pengungkapan isi hati.

Hati dan suara kami
Bersatu padu memuji
Cinta kami kepada-Mu
Tetaplah teguh selalu.

Bila malam jadi gelap
Jangan iman hilang lenyap
Smoga malam diterangi
Sinar iman yang sejati.

Kabulkanlah doa kami
Ya Bapa yang baik hati
Bersama Putra dan Roh-Mu
Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapi-Nya.

Mazmur 19 (20)

Semoga Tuhan mendengarkan doamu dalam kesesakan,*
dan kekuasaan Allah Yakub melindungi engkau.

Hendaklah Tuhan mengirim pertolongan dari tempat kudus*
dan menyokong engkau dari gunung Sion.

Hendaklah Ia mengingat segala persem-bahanmu,*
dan berkenan pada kurban bakaranmu.

Semoga Tuhan memenuhi keinginan hatimu,*
dan membuat rencanamu berhasil.

Maka kita akan merayakan kemenanganmu,†
dan mengangkat panji dengan menyerukan nama Allah kita,*
semoga Tuhan mengabulkan semua doamu.

Kini aku tahu, bahwa Tuhan memberikan kemenangan,*
kepada yang diurapi-Nya.

Dari surga Tuhan mengabulkan doanya,*
dengan kemenangan gilang-gemilang, karya tangan-Nya.

Yang satu memegahkan kereta, yang lain membanggakan kuda,*
tetapi kita menyerukan nama Tuhan, Allah kita.

Mereka tersandung dan rebah,*
tetapi kita tetap tegak dan bertahan.

Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja,*
jawablah pada waktu kami berseru.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Tuhan memberikan kemenangan kepada raja yang diurapi-Nya.

Ant. 2
Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaan-Mu.

Mazmur 20 (21) 2-8. 14

Karena kuasa-Mu, ya Tuhan, raja bergembira,*
atas penyelamatan-Mu ia bersuka ria.

Keinginan hatinya telah Kaupenuhi,*
permintaan doanya tidak Kautolak.

Sejak dahulu Kaukurniai dia berkat berlimpah,*
di atas kepalanya Kautaruh mahkota emas murni.

Hidup dimintanya; Kauberikan kepadanya,*
umur panjang untuk selamanya.

Besarlah kemuliaan-Nya berkat pertolongan-Mu,*
keagungan dan semarak Kauanugerahkan kepadanya.

Kaujadikan dia berkat untuk selamanya,*
seri wajah-Mu membahagiakan dia.

Sungguh, raja percaya akan Tuhan,*
dan karena kasih setia Allah yang mahatinggi ia tidak goyah.

Bangkitlah, ya Tuhan, dan nyatakanlah kuasa-Mu,*
kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaan-Mu.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Kami akan bernyanyi dan bermadah atas keperkasaan-Mu.

Ant. 3
Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

Kidung (Why 4:11. 5:9-10,12)

Sudah sepatutnyalah, ya Tuhan dan Allah kami,*
Engaku menerima puji-pujian, hormat dan kuasa.

Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu;*
dan karena kehendak-Mu semua yang ada dijadikan.

Layaklah Anak domba menerima gulungan kitab*
dan membuka ketujuh materainya.

Sebab Engkau telah disembelih,†
dan dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami bagi Allah,*
dari setiap suku, bahasa, kaum dan bangsa.

Engkau telah menganugerahi kami,†
martabat raja dan imam di hadapan Allah kita,*
dan kami akan merajai dunia.

Layaklah Anak domba yang disembelih itu†
menerima kuasa dan kekayaan,*
hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Tuhan, Engkau telah menganugerahi kami martabat raja dan imam di hadapan Allah kita.

BACAAN SINGKAT (1 Yoh 3:1a.2)

Lihatlah, betapa Bapa mengasihi kita, sampai kita dinamakan anak-anak Allah, dan kita sungguh benar anak-anak Allah. Saudara-saudara terkasih, sekarang ini kita sudah anak-anak Allah. Bagaimana keadaan kita kelak belum dinyatakan. Akan tetapi kita tahu, bila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya.

LAGU SINGKAT

P:Sabda-Mu kekal abadi, ya Tuhan,* Teguh dan tidak berubah.
U:Sabda-Mu kekal abadi, ya Tuhan,* Teguh dan tidak berubah.

P:Kebenaran-Mu tinggal sepanjang masa.
U:Teguh dan tidak berubah.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U:Sabda-Mu kekal abadi, ya Tuhan,* Teguh dan tidak berubah.

KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)
Ant. Kidung Maria
Hatiku bersukaria karena Tuhan Allah, penyelamatku.

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria
Hatiku bersukaria karena Tuhan Allah, penyelamatku.

DOA PERMOHONAN

Tuhan Kristus hidup di tengah-tengah kita, umat milik-Nya sendiri. Marilah kita memuji Dia dan dengan rendah hati berdoa:

U:Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

Tuhan, raja dan penguasa seluruh umat manusia, dampingilah para bangsa dan semua pemimpin negara,* supaya mereka sehati mencari kesejahteraan umum seturut kehendak-Mu.
Engkau telah diutus untuk mewartakan pembebasan bagi orang tawanan,* maka hantarlah para tawanan kepada kemerdekaan sejati anak-anak Allah.
Semoga pemuda-pemudi kami berusaha hidup tanpa cela di hadapan-Mu,* dan dengan rela hati mengikuti panggilan-Mu.
Semoga kaum muda meneladan Engkau*
dan dikuatkan oleh rahmat dan kebijaksanaan-Mu.
Semoga orang-orang mati Kauterima dalam kerajaan-Mu yang abadi,* dan kamipun Kauizinkan meraja bersama Engkau dalam kemuliaan.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Tuhan Allah yang mahakuasa, kami ber-syukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menghantar kami sampai pada sore hari ini. Engkau telah mengizinkan kami memanjatkan doa di hadapan-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati: terima-lah kiranya doa kami sebagai per-sembahan yang menyenangkan Dikau. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan peng-antara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh kudus, sepanjang segala masa. Amin.

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal
U:Amin.

Selasa, 27 Juli 2021 – Ibadat Malam

HARI BIASA PEKAN XVII

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

DOA TOBAT

CARA A

U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.

CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.

P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.

CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.
U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

ABSOLUSI

P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

MADAH

Jatuh sudah malam hari
S’moga kami Kau lindungi
Ya Bapa mahakuasa
Supaya aman sentausa.

Jauhkan impian suram
Singkirkan khayalan malam
Kurniakan istirahat
Agar sehat walafiat.

Kabulkanlah doa kami
Ya Allah Bapa surgawi
Bersama Putra dan RohMu
Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant.
Janganlah wajahMu Kau palingkan dari-padaku, sebab kepadaMu aku percaya.

Mazmur 142 (143), 1-11

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*
perhatikanlah permohonanku.

Demi kesetiaanMu jawablah aku,*
kabulkanlah doaku demi keadilanMu.

Janganlah mengajukan daku ke pengadilanMu,*
karena tak seorangpun dapat dibenarkan di hadapanMu.

Sebab musuh mengejar aku*
dan mencampakkan nyawaku ke alam maut.

Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan,*
tiada bedanya aku dengan orang mati.

Semangatku lemah lesu dalam batinku,*
hatiku membeku dalam diriku.

Maka teringatlah aku akan masa lampau,†
aku mengenangkan segala karyaMu*
dan merenungkan perbuatan tanganMu.

Aku menadahkan tanganku kepadaMu,*
aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus.

Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku,*
sebab habislah semangatku, ya Allah.

Janganlah wajahMu Kau palingkan dari padaku,*
jangan sampai aku turun ke liang kubur.

Semoga aku mengalami kasih setiaMu di waktu fajar,*
sebab kepadaMu aku percaya.

Tunjukkanlah jalan yang harus ku tempuh,*
sebab kepadaMu kuarahkan hatiku.

Bebaskanlah aku dari musuh, ya Tuhan,*
sebab padaMu aku berteduh.

Ajarlah aku melaksanakan kehendakMu,*
sebab Engkaulah Allahku.

Semoga kebaikan hatiMu menuntun daku*
di jalan yang rata.

Demi namaMu, ya Tuhan, hidupkanlah aku,*
demi keadilanMu bebaskanlah aku dari musuh.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.
Janganlah wajahMu Kau palingkan dari-padaku, sebab kepadaMu aku percaya.

BACAAN SINGKAT (1 Ptr 5:8-9)

Waspadalah dan berjagalah! Sebab setan, musuhmu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa-nya. Lawanlah dia, teguh dalam iman.

LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.
U : Ya, Tuhan penyelamatku.

S : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hambaMu berpulang*
dalam damai sejahtera, menurut sabdaMu.

Sebab aku telah melihat keselamatanMu*
yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa*
dan kemuliaan bagi umatMu Israel.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

DOA PENUTUP

Tuhan yang mahamurah, terangilah malam ini dengan rahmatMu. Semoga kami tidur dengan aman sentausa dan bangun dengan semangat segar untuk menyambut fajar dan hari baru. Demi Kristus pengantara kami.

PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihanNya.
U : Amin.