Senin, 1 Maret 2021 – Ibadat Pagi

HARI BIASA PEKAN II PRAPASKAH

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.
U : Supaya mulutku mewartakan pujianMu.

MAZMUR 94 (95)

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,
bersorak-sorai bagi penyelamat kita.
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,
menghormatiNya dengan pujian.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Tuhanlah Allah yang agung,
merajai segala dewa.
Dasar bumi terletak di tanganNya,
Puncak gunung pun milikNya.
MilikNyalah laut, Dia membuatnya,
daratanpun buatan tanganNya.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Mari bersujud dan menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.
Dialah Allah kita, kita umatNya,
Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,
seperti di Masa, di padang gurun;
ketika leluhurmu mencobai Aku,
walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:
Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita.

MADAH

Kristus surya keadilan
Kini fajar Kaudatangkan
Enyahkanlah kegelapan
Tampilkanlah kehidupan.

Semoga pertobatan kami
Di masa Prapaskah ini
Menurunkan rahmat ampun
Atas dosa yang tertimbun

Bila tiba hari Paskah
Perkenankan para hamba
Bersorak kegembiraan
Merayakan kebangkitan.

Ya Tritunggal mahasuci
Terimalah pujian kami
Yang kami lambungkan ini
Dengan ikhlas penuh bakti.Amin

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Bilakah aku menghadap dan memandang wajah Allah?

Mazmur 41 (42)

Bagaikan rusa merindukan sungai,*
demikianlah hatiku rindu pada-Mu, ya Allah.

Hatiku haus akan Allah, Allah yang hidup,*
bilakah aku menghadap dan memandang wajah Allah ?

Air mataku menjadi bagaikan santapan bagiku, siang dan malam,*
karena sehari-harian orang bertanya: Dimana Allahmu?

Dengan sedih selalu kuingat, bahwa di masa lampau*
aku bersama orang banyak berarak ke kediaman Allah.

Aku turut melangkah di depan perarakan itu,*
di tengah suara sorak-sorai dan lagu syukur.

Mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku?†
Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi*
kepada Allah, penolongku.

Karena gelisah aku teringat akan Dikau,*
dari daerah Yordan dan Hermon dan dari gunung Nizar.

Di sana anak sungai yang satu memanggil yang lain dengan deru air terjun,*
demikianpun gelora gelombang-Mu mengempaskan daku.

Siang hari Tuhan menyatakan kasih setia-Nya kepadaku,*
malam hari aku memuji Allah, pemberi hidup.

Aku berkata kepada Allah, pelindungku:†
“Mengapa Engkau melupakan daku;*
mengapa aku sedih, tersesak oleh mu-suh?”

Celaan lawanku menyakiti hatiku seperti tikaman maut,*
karena sehari-harian mereka bertanya: Dimana Allahmu?

Mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku?†
Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi*
kepada Allah, penolongku.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Bilakah aku menghadap dan memandang wajah Allah?

Ant.2
Pandanglah, ya Tuhan, dan kasihanilah kami.

Kidung (Sir 36:1-7, 13-16)

Pandanglah dan kasihanilah kami, ya Allah semesta alam,*
curahkanlah kedahsyatan-Mu atas bangsa-bangsa.

Nyatakanlah kekuasaan-Mu terhadap bangsa-bangsa asing itu,*
agar merekapun melihat kemuliaan-Mu.

Engkau telah menampakkan diri-Mu dalam diri kami di hadapan mereka,*
hendaklah Engkau memuliakan diri dalam mereka di hadapan kami.

Agar mereka mengakui, sebagaimana kami telah mengakui,*
bahwa tiada Allah selain Dikau, ya Tuhan.

Kerjakan lagi tanda-tanda dan ulangilah karya-Mu,*
nyatakanlah kemuliaan karya-Mu dan kekuatan tangan-Mu.

Kumpulkanlah segala suku Yakub,*
kembalikan kepadanya tanah pusaka seperti sediakala.

Kasihanilah umat yang disebut dengan nama-Mu,*
Israel yang telah Kauberi hak anak sulung.

Kasihanilah kota ini yang menjadi kota yang kudus,*
Yerusalem, kota tempat istirahat-Mu.

Penuhilah Sion dengan pujian atas karya-Mu yang mengagumkan,*
penuhilah bait-Mu dengan kemuliaan-Mu.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.2
Pandanglah, ya Tuhan, dan kasihanilah kami.

Ant. 3
Terpujilah Engkau, ya Tuhan, di ben-tangan langit.

Mazmur 18 (19) A

Langit mewartakan kemuliaan Allah,*
dan cakrawala memasyhurkan karya tangan-Nya.

Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain,*
dan malam yang satu menyampaikannya kepada malam berikut.

Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara,†
namun di seluruh dunia bergemalah seruannya,*
dan pesannya sampai ke perbatasan bumi.

Di sana Tuhan memasang kemah bagi sang surya,*
yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin.

Dengan girang sang surya menempuh jalan peredarannya,*
laksana seorang pahlawan.

Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain,*
dan tak ada yang luput dari panas teriknya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Terpujilah Engkau, ya Tuhan, di ben-tangan langit.

BACAAN SINGKAT (Kel 19:4-6a)

Kamu sendiri telah melihat, bagaimana Aku telah mengangkat dan membawa kamu kepadaKu laksana di atas sayap rajawali. Apabila kamu sekarang sungguh-sungguh mendengarkan perkataanKu dan mau menepati perjanjian¬Ku, maka kamu akan menjadi milikKu, yang Kupilih dari antara segala bangsa. Kamu akan merupakan bagiKu suatu kaum raja dan imam, suatu bangsa yang kudus.

LAGU SINGKAT

P:Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.
U:Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

P:Dari lawan yang memfitnah.
U:Dan dari jerat musuh.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U:Tuhan akan melepaskan daku dari perangkap* Dan dari jerat musuh.

KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)

Ant. Kidung Zakharia
Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapa¬mu murah hati.
Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia
Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapa¬mu murah hati.

DOA PERMOHONAN

Terpujilah Yesus, penyelamat kita, sebab ia telah membuka jalan keselamatan bagi kita dengan kematian-Nya. Marilah kita berdoa:

U:Tuntunlah umat-Mu pada jalan yang lurus, ya Tuhan.

Allah mahapengasih, Engkau telah memberi kami hidup baru dengan pembaptisan,* semoga kami tiap-tiap hari semakin menyerupai Engkau.
Semoga kami pada hari ini menggembirakan hati orang miskin dengan amal bakti kami,* dan menyadari kehadiran-Mu dalam diri mereka.
Semoga kami membaktikan diri kepada-Mu dengan jujur dan tulus ikhlas,* serta mencari Engkau dengan segenap hati.
Ampunilah dengan rela hati kesalahan kami melawan kerukunan umat,* dan bantulah kami agar tetap sehati sejiwa.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Ya Allah, Engkau menyuruh kami melakukan mati raga lahir untuk menyembuhkan batin kami. Bantulah kami melepaskan diri dari segala dosa, agar kami sanggup menunaikan tugas ke¬baktian kepada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup….

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U:Amin.

Senin, 1 Maret 2021 – Ibadat Sore

HARI BIASA PEKAN II PRAPASKAH

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin.

MADAH

Yesus Engkau menganjurkan
Supaya kami bertahan
Dalam pantang dan puasa
Agar selamat sejahtera.

Dampingilah para umat
Yang kini bertobat
Ampunilah dosa kami
Yang sungguh kami sesali.

Bersihkanlah hati kami
Di masa Prapaskah ini
Agar pantas merayakan
Hari kebangkitan Tuhan.

Ya Tritunggal mahasuci
Terimalah pujian kami
Yang kami lambungkan ini
Dengan ikhlas pebuh bakti. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda.

Mazmur 44 (45)

I
Hatiku meluapkan kata-kata indah,†
aku mempersembahkan laguku kepada raja,*
lidahku bagaikan gerak pena juru tulis.

Tereloklah baginda di antara manusia,†
tampanlah wajah baginda,*
terberkati oleh Allah selama-lamanya.

Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan,*
itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda.

Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah,*
dan lakukanlah perbuatan yang gagah.

Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda,*
bangsa-bangsa rebah dan takluk.

Takhta baginda bertahan selama-lamanya,*
tampuk pemerintahan baginda adil dan jujur.

Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman,*
sebab itu baginda diurapi oleh Allah.

Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja.*
Pakaian kebesaran baginda harum mewangi.

Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri,*
menggembirakan hati baginda.

Para putri raja-raja berarak-arak menghadap baginda,*
permaisuri berdiri di samping baginda, berhiaskan emas.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Tereloklah baginda di antara manusia, tampanlah wajah baginda.

Ant. 2
Pengantin datang, songsonglah dia!

II
Dengarkanlah, hai putri, perhatikanlah dengan baik,*
lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu.

Seri baginda tertarik oleh kecantikanmu,*
sujudlah kepadanya, sebab dialah tuanmu.

Putri kota Tirus datang dengan persem-bahan,*
para bangsawan mengharapkan kerelaanmu

Permaisuri diarak masuk, semaraklah semata-mata,*
pakaiannya bersulamkan emas.

Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja,*
para putri raja-raja mengiringnya.

Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk,*
masuklah mereka ke dalam istana raja.

Para putra baginda akan melanjutkan kerajaan,*
baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi.

Semoga aku memasyhurkan nama baginda turun-temurun,*
maka para bangsa akan memuji baginda selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Pengantin datang, songsonglah dia!

Ant. 3
Allah telah merencanakan kehendak-Nya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kidung (Ef 1:3-10)

Terpujlah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,†
yang telah memberkati kita dalam Kristus*
dengan segala berkat rohani di surga.

Sebab dalam Kristus, Allah telah memilih kita†
sebelum menciptakan jagat raya,*
supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya.

Dengan cinta, Allah telah menentukan kita menjadi putra-Nya†
dengan perantaraan Yesus Kristus*
karena kerelaan kehendak-Nya.

Supaya terpujilah rahmat-Nya yang mulia†
yang dianugerahkan-Nya kepada kita*
dalam Putra yang dikasihi-Nya.

Dalam Kristus, kita telah memperoleh penebusan berkat darah-Nya,†
yaitu pengampunan atas segala pelanggaran kita,*
menurut kekayaan rahmat-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita.

Dengan segala hikmat dan kebijaksanaan†
Allah telah menyatakan rencana kehen-dak-Nya kepada kita,*
sekadar kerelaan yang diikhtiarkan-Nya dalam Kristus sejak dahulu.

Untuk menggenapkan segala zaman,†
yaitu menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi*
dalam diri Kristus sebagai kepala.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Allah telah merencanakan kehendak-Nya untuk menyatukan segala sesuatu dalam diri Kristus sebagai kepala.

BACAAN SINGKAT (Rom 12:1-2)

Saudara-saudara, demi kerahiman Allah aku memperingatkan kamu: persembahkanlah tubuhmu sebagai kurban yang hidup, yang suci dan berkenan pada Allah. Itulah ibadatmu yang sejati. Janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, melainkan berubahlah menjadi manusia berbudi baru, sehingga kamu sanggup membedakan apa yang dikehendaki Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada-Nya, dan apa yang sempurna.

LAGU SINGKAT

P:Dengarkanlah aku, ya Tuhan,*Kasihanilah aku.
U:Dengarkanlah aku, ya Tuhan,*Kasihanilah aku.

P:Sembuhkanlah aku, sebab aku berdosa di hadapan-Mu.
U:Kasihanilah aku.

P:Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U:Dengarkanlah aku, ya Tuhan,*Kasihanilah aku.

KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)
Ant. Kidung Maria
Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena sebagai-mana kamu menghakimi orang lain, demikian pun kamu sendiri akan di-hakimi.

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria
Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena sebagai-mana kamu menghakimi orang lain, demikian pun kamu sendiri akan di-hakimi.

DOA PERMOHONAN

Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Marilah kita mohon dengan rendah hati:

U:Yesus, Putra Daud, kasihanilah kami.

Ya Kristus, Engkau telah menyerahkan diri bagi Gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan,* perbaharuilah dan sucikanlah kiranya Gereja-Mu dengan pertobatan.
Guru yang baik, tunjukkanlah kepada kaum muda-mudi jalan yang telah Kau tetapkan bagi mereka masing-masing,* agar mereka berani menempuhnya dan menjadi bahagia.
Engkau berbelaskasihan terhadap semua orang yang menderita dan memberi pengharapan dan kesembuhan kepada orang-orang sakit,* bukalah hati kami untuk menghibur mereka.
Semoga kami ingat akan martabat yang kami terima dalam pembaptisan,* sehingga kami hidup bagi-Mu dengan setia.
Berilah damai dan kemuliaan kepada orang yang telah berpulang,* dan terimalah kami kelak bersama mereka dalam kerajaan-Mu.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Ya Allah, Engkau menyuruh kami melakukan mati raga lahir untuk menyembuhkan batin kami. Bantulah kami melepaskan diri dari segala dosa, agar kami sanggup menunaikan tugas ke¬baktian kepada-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup….

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

Senin, 1 Maret 2021 – Ibadat Malam

HARI BIASA PEKAN II PRAPASKAH

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

DOA TOBAT

CARA A

U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.

CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.

P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.

CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.
U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

ABSOLUSI

P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

MADAH

Menjelang datangnya malam
Kami menghadap wajahMu
Untuk menghaturkan salam
Sambil mohon doa restu.

Sambutlah dalam tanganMu
Hidup serta segalanya
Simpanlah dalam hatiMu
Harapan kami semua.

Ya Allah, Bapa surgawi
Bersama Putra dan RohMu
Kabulkanlah doa kami
Sekarang serta selalu. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant.
Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia.

Mazmur 85 (86)

Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, jawablah aku,*
sebab aku miskin dan bersengsara.

Peliharalah aku, karena aku mengasihi Engkau,*
selamatkanlah hambaMu yang percaya kepadaMu.

Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhanku,*
kepadaMulah aku berseru sepanjang hari.

Gembirakanlah hati hambaMu,*
sebab kepadaMulah kuarahkan hatiku, ya Tuhan.

Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni, ya Tuhanku,*
Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadaMu.

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*
perhatikanlah suara permohonanku.

Pada hari kesesakan aku berseru kepadaMu,*
sebab Engkau pasti menjawab aku.

Tidak ada dewata yang menyamai Engkau, ya Tuhanku,*
tak ada karya setara dengan karyaMu.

Segala bangsa akan datang menyembah Engkau,*
dan akan memuliakan namaMu, ya Tuhanku.

Sungguh agung Engkau dan megah karyaMu,*
Engkaulah Allah dan tiada lain.

Ajarkanlah ketetapanMu kepadaku, ya Tuhan,*
agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati.

Aku bersyukur kepadaMu dengan segenap hatiku, ya Allah, Tuhanku,*
dan memuliakan namaMu untuk selama-lamanya.

Sebab kasih setiaMu berlimpah terhadapku,*
Engkau melepaskan daku dari alam maut.

Ya Allah, orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku,†
segerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku,*
mereka tidak mengindahkan Dikau.

Tetapi Engkaulah Allah penyayang dan pengasih,†
Tuhan yang sabar, penuh kasih dan setia,*
perhatikan dan kasihanilah aku!

Curahkanlah kekuatanMu kepada hambaMu*
dan selamatkanlah putera sahayaMu.

Nyatakanlah suatu tanda kebaikan bagiku,†
supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu;*
semoga Engkau menolong dan menghibur aku, ya Tuhan.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.
Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia.

BACAAN SINGKAT (1 Tes 5:9-10)

Kita ditetapkan Allah untuk memperoleh keselamatan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersatu dengan Dia, baik waktu berjaga maupun waktu tidur.

LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.
U : Ya, Tuhan penyelamatku.

S : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hambaMu berpulang*
dalam damai sejahtera, menurut sabdaMu.

Sebab aku telah melihat keselamatanMu*
yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa*
dan kemuliaan bagi umatMu Israel.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

DOA PENUTUP

Ya Tuhan, berilah kami istirahat yang menyegarkan badan. Semoga benih sabdaMu yang kami taburkan dalam ke­giatan kami pada hari ini, Kau tumbuh­kan sampai berbuah masak bagi panen­anMu yang abadi. Demi Kristus peng­antara kami.

PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihanNya.
U : Amin.