Rabu, 19 Mei 2021 – Ibadat Pagi

HARI BIASA PEKAN VII PASKAH

ofisi

PEMBUKAAN

P:Ya, Tuhan, sudilah membuka hatiku.
U:Supaya mulutku mewartakan pujianMu.

MAZMUR 94 (95)

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.

Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan,
bersorak-sorai bagi penyelamat kita.
Menghadap wajahNya dengan lagu syukur,
menghormatiNya dengan pujian.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.

Tuhanlah Allah yang agung,
merajai segala dewa.
Dasar bumi terletak di tanganNya,
Puncak gunung pun milikNya.
MilikNyalah laut, Dia membuatnya,
daratanpun buatan tanganNya.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.

Mari bersujud dan menyembah,
berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita.
Dialah Allah kita, kita umatNya,
Dialah gembala kita, kita kawananNya.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.

Hari ini dengarkanlah suaraNya:
“Jangan bertegar hati seperti di Meriba,
seperti di Masa, di padang gurun;
ketika leluhurmu mencobai Aku,
walau menyaksikan karyaKu yang agung.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.

Empat puluh tahun Aku muak akan mereka itu;
maka Aku berkata: Umat ini tersesat hatinya,
mereka tidak mengerti maksud bimbinganKu.
Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaKu:
Mereka takkan beristirahat bersama Aku.”

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.

Kemuliaan kepada Bapa
dan Putra dan Roh kudus.
Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant.
Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang menjanjikan Roh kudus, Alleluia.

MADAH

O sungguh menggembirakan
Bahwa Yesus Kristus Tuhan
Yang tersalib di Golgota
Bertakhta di sisi Bapa.

Marilah kita bersyukur
Memuji Allah yang luhur
Sambil mohon kepadaNya
Kerinduan akan surga.

Kita turut bahagia
Bersama seisi surga
Atas kemulyaan Tuhan
Yang jaya tak terkalahkan.

Mulyalah Engkau ya Tuhan
Yang naik ke atas awan
Serta Bapa dan Roh suci
Mulyalah kekal abadi. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Segala bangsa akan datang menyembah Engkau, ya Tuhan, Alleluia.

Mazmur 85 (86)

Dengarkanlah doaku, ya Tuhan, jawablah aku,*
sebab aku miskin dan bersengsara.

Peliharalah aku, karena aku mengasihi Engkau,*
selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu.

Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhanku,*
kepadaMulah aku berseru sepanjang hari.

Gembirakanlah hati hamba-Mu,*
sebab kepadaMulah kuarahkan hatiku, ya Tuhan.

Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni, ya Tuhanku,*
Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu.

Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,*
perhatikanlah suara permohonanku.

Pada hari kesesakan aku berseru kepada-Mu,*
sebab Engkau pasti menjawab aku.

Tidak ada dewata yang menyamai Engkau, ya Tuhanku,*
tak ada karya yang setara dengan karya-Mu.

Segala bangsa akan datang menyembah Engkau*
dan akan memuliakan nama-Mu, ya Tuhanku.

Sungguh agung Engkau dan megah karya-Mu,*
Engkaulah Allah, dan tiada lain.
Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan,*
agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati.
Aku bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, ya Allah, Tuhanku,*
dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.

Sebab kasih setia-Mu berlimpah terhadapku,*
Engkau melepaskan daku dari alam maut.

Ya Allah ,orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku,†
segerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku,*
mereka tidak mengindahkan Dikau.

Tetapi Engkaulah Allah, penyayang dan pengasih,†
Tuhan yang sabar, penuh kasih dan setia*
perhatikan dan kasihanilah aku!

Curahkanlah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu*
dan selamatkanlah putra sahaya-Mu.

Nyatakanlah suatu tanda kebaikan bagiku,†
supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu,*
semoga Engkau menolong dan menghibur aku, ya Tuhan.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Segala bangsa akan datang menyembah Engkau, ya Tuhan, Alleluia.

Ant. 2
Kami akan melihat Raja dalam kemegahan-Nya, Alleluia.

Kidung (Yes 33:13-16)

“Hai kamu yang jauh, dengarkanlah warta tentang karyaKu,*
hai kamu yang dekat, saksikanlah keperkasaanKu.”

Orang berdosa di Sion terkejut,*
orang jahat diliputi kegentaran:

“Siapa di antara kita dapat bertahan dekat api yang membasmi,*
siapa di antara kita dapat tinggal dekat nyala api abadi?”

Yang hidup jujur dan berbicara benar,*
yang tidak memeras dan tidak mau disuap.

Yang tidak suka mendengar rencana pembunuhan,*
yang menutup mata agar tidak melihat kejahatan.

Orang itu akan hidup aman sentosa,†
kediamannya dalam benteng yang kuat*
makanan tersedia, minuman terjamin.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Kami akan melihat Raja dalam kemegahan-Nya, Alleluia.

Ant. 3
Segala penjuru bumi menyaksikan penyelamatan Allah kita, Alleluia.

Mazmur 97 (98)

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan,*
sebab Ia telah melakukan karya agung.

Tangan-Nya mengerjakan keselamatan,*
dan lengan-Nya merebut kemenangan.

Tuhan telah memaklumkan penyelamatan-Nya*
dan menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa.

Tuhan mengingat kasih dan kesetiaan-Nya*
terhadap umat Israel.

Segala penjuru bumi telah menyaksikan*
penyelamatan Allah kita.

Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,*
bersorak gembira dan bernyanyilah.

Bernyanyilah bagi Tuhan dengan memetik kecapi,*
dengan kecapi dan lagu merdu;

dengan meniup nafiri dan sangkakala,*
bersoraklah di hadapan Tuhan, rajamu.

Bergemuruhlah hendaknya laut seisinya,*
bumi dan semua penghuninya.

Hendaklah segala sungai bertepuk tangan,*
dan gunung-gemunung bersorak gembira di hadapan Tuhan.

Sebab Tuhan datang menguasai dunia,†
Ia menguasai dunia dengan adil*
dan para bangsa dengan jujur.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Segala penjuru bumi menyaksikan penyelamatan Allah kita, Alleluia.

BACAAN SINGKAT (Rom 6:8-11)

Jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya, bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Sebab kita tahu, bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan mati lagi; maut tidak meng¬uasai¬-Nya lagi. Sebab kematian yang Ia alami, merupakan kematian tetap terhadap dosa; kehidupan-Nya ialah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

LAGU SINGKAT

P: Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluia, alleluia.
U: Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluya, alleluya.
P : Sesudah disalibkan bagi kita.
U: Alleluia, alleluia.
P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Tuhan bangkit dari kubur, *Alleluia, alleluia.

KIDUNG ZAKHARIA (Luk 1:68-79)
Ant. Kidung Zakharia
Syukur kepada Allah yang memberi kita kemenangan berkat jasa Tuhan kita Yesus Kristus, Alleluia.

Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*
sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.

Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*
putera Daud, hambaNya.

Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*
dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.

Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita*
dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.

Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita*
dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.

Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*
akan membebaskan kita dari tangan musuh.

Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut*
dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*
sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.

Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*
berkat pengampunan dosa mereka.

Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan;*
Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.

Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut*
dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Zakharia
Syukur kepada Allah yang memberi kita kemenangan berkat jasa Tuhan kita Yesus Kristus, Alleluia.

DOA PERMOHONAN

Kristus telah diserahkan karena kejahatan kita dan dibangkitkan demi keselamatan kita. Marilah kita berseru kepada-Nya:

U: Selamatkanlah kami karena kemenangan-Mu, ya Tuhan.

Kristus penyelamat, Engkau menggembirakan kami dengan kemenangan-Mu, atas maut; Engkau memuliakan kami dengan kebangkitan-Mu dan melimpahi kami dengan kurnia-Mu,* bangkitkanlah semangat kami dan kuduskanlah kami hari ini dengan kurnia Roh kudus.
Engkau dimuliakan di surga oleh para malaikat, dan disembah di bumi oleh manusia, kami mohon pada masa kebangkitan-Mu ini,* terimalah kirannya ibadat kami dalam roh dan kebanran.
Tuhan Yesus Kristus, selamatkanlah kami dan curahkanlah belaskasihan-Mu atas umat yang menantikan kebangkitan,* kasihanilah kami dan jagailah kami hari ini terhadap segala kejahatan.
Raja kemuliaan, Engkaulah kehidupan kami, semoga pada saat Engkau menampakkan diri,* kamipun dimuliakan bersama Engkau.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah yang mahaesa, Engkau telah menghimpun Gereja-Mu dalam Roh Kudus. semoga kami mengabdi kepada-Mu dengan ikhlas dan bersatu pada dalam cinta. demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U:Amin.

Rabu, 19 Mei 2021 – Ibadat Sore

HARI BIASA PEKAN VII PASKAH

ofisi
PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putera dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluya.

MADAH

Datanglah Roh mahasuci
Kunjungilah hati kami
Penuhilah dengan rahmat
Agar suci dan selamat.

Engkaulah penghibur kami
Rahmat Allah mahatinggi
Engkaulah pancaran cinta
Yang menguatkan segala.

Engkau tangan kanan Bapa
Yang membagikan kurnia
Engkau sudah dijanjikan
Oleh Yesus Kristus Tuhan.

Tolonglah kami, Roh suci
Dengan pengaruh ilahi
Agar mengikuti Putra
Slalu mengasihi Bapa. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Dukacitamu akan berubah menjadi sukacita, Alleluia.

Mazmur 125 (126)

Ketika Tuhan memulangkan tawanan Sion,*
kita seperti orang yang bermimpi.

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa*
dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Bahkan bangsa-bangsa kafir mengakui:*
“Agunglah karya Tuhan bagi mereka.”

Sungguh agung karya Tuhan bagi kita,*
sebab itu kita bersukacita.

Tuhan telah memulihkan nasib kita,*
seperti sungai kering berair lagi di musim hujan.

Yang menabur dengan bercucuran air mata,*
akan menuai dengan bersorak-sorai.

Ia pergi dengan menangis sambil membawa kantong benihnya:*
ia pulang sambil bernyanyi membawa berkas panenannya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Dukacitamu akan berubah menjadi sukacita, Alleluia.

Ant. 2
Hidup atau mati, kita milik Tuhan, Alleluia.

Mazmur 126 (127)

Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,*
sia-sialah para pembangun bekerja.

Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota,*
sia-sialah para pengawal berjaga.

Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,†
pergi tidur larut malam*
dan mencari nafkah dengan susah payah.

Tetapi Tuhan menganugerahkan kesejahteraan*
kepada orang yang dicintai-Nya.

Putra-putra sungguh anugerah Tuhan,*
dan buah kandungan sungguh ganjaran-Nya.

Seperti anak panah di tangan pah-lawan,*
demikianlah putra yang diperanakkan pada masa muda.

Berbahagialah orang yang mengisi*
tabung panahnya sampai penuh.

Ia tidak akan dipermalukan oleh musuh,*
tetapi akan menghalau mereka dari pintu gerbang

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Hidup atau mati, kita milik Tuhan, Alleluia.

Ant. 3
Segala sesuatu diciptakan berdasarkan Kristus dan dalam Kristus, Alleluia.

Kidung (Kol 1:12-20)

Marilah kita dengan sukacita mengucap syukur kepada Bapa,†
yang membuat kita layak mendapat bagian*
dalam warisan gemilang para kudus.

Ia telah merebut kita dari kuasa kegelapan*
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putra-Nya yang terkasih.

Dalam Kristus, kita mendapat penebusan,*
yaitu pengampunan dosa.

Kristuslah gambar Allah, Ia menampak-kan Yang tak kelihatan,*
Dialah yang pertama dari segala ciptaan.

Sebab dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu,*
baik di angkasa maupun di bumi;

baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan,*
singgasana, kerajaan, pemerintah dan penguasa.

Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraan-Nya dan untuk Dia,†
Ia mendahului segala sesuatu*
dan segala sesuatu ada dalam Dia.

Kristuslah kepala tubuh, yaitu Gereja;†
Ia yang awal, yang pertama bangkit dari alam maut,*
supaya Ia lebih utama dalam segala sesuatu.

Sebab Allah berkenan bahwa seluruh kepenuhan-Nya diam dalam Kristus,†
dan dengan perantaraan Kristus*
Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya .

Baik yang di bumi, maupun yang di angkasa,*
segala sesuatu diperdamaikan dalam darah Kristus yang tersalib.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh Kudus

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 3
Segala sesuatu diciptakan berdasarkan Kristus dan dalam Kristus, Alleluia.

BACAAN SINGKAT (Ibr 7:24-27)

Yesus tinggal tetap selama-lamanya. Maka imamatNyapun kekal adanya. Sebab itu, hingga kekal Ia sanggup me¬nyelamatkan mereka yang datang ke¬pada Allah dengan perantaraan-Nya, karena Ia tetap hidup untuk menjadi pengantara kita. Memang kita perlukan seorang imam agung yang kudus, tak bersalah, tak bernoda, tak termasuk kaum pendosa, dan mulia melebihi segala langit. Yesus tidak seperti imam-imam lainnya, yang harus mem-persembahkan kurban pertama-tama karena dosanya sendiri dan baru kemudian karena dosa umat. Karena hal itu telah dilakukan-Nya, satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembah¬kan diri-Nya sebagai kuban.

LAGU SINGKAT

P: Roh Penghibur, * Alleluia, alleluia.
U: Roh Penghibur, * Alleluia, alleluia.

P : Akan mengajar kamu segalanya.
U: Alleluia, alleluia.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
U: Roh Penghibur, * Alleluia, alleluia.

KIDUNG MARIA (Luk 1:46-55)
Ant. Kidung Maria
Kristus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, Alleluia.

Aku mengagungkan Tuhan,*
hatiku bersuka ria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*
hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*
oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa;*
kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun*
kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya:*
dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya.

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta;*
yang hina-dina diangkatNya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan;*
orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong.

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*
Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya*
untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. Kidung Maria
Kristus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, Alleluia.

DOA PERMOHONAN

Kristus telah bangkit dari alam maut dan bersemayam di sebalah kanan Bapa. Marilah kita berdoa kepada-Nya:

U: Kristus, sumber hidup abadi, dengarkanlah kami.

Ingatlah ya Tuhan, akan semua orang yang melayani umat-Mu,* agar mereka sanggup memberi teladan hidup suci kepada orang beriman.
Berilah semangat keadilan dan damai kepada para pemimpin negara,* agar kami dapat hidup rukun di tengah keluarga bangsa-bangsa.
Berkatilah hidup kami dengan kesejahteraan,* dan tambahkanlah kesuburan bumi untuk menghindarkan bencana kelaparan.
Kristus, penyelamat, Engkau telah menerangi seluruh dunia dan memanggil setia makhluk kepada kehidupan,* terangilah arwah para saudara kami dengan cahaya abadi.

BAPA KAMI

DOA PENUTUP

Allah yang mahaesa, Engkau telah menghimpun Gereja-Mu dalam Roh Kudus. semoga kami mengabdi kepada-Mu dengan ikhlas dan bersatu pada dalam cinta. demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup…

PENUTUP

P:Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U:Amin.

Rabu, 19 Mei 2021 – Ibadat Malam

HARI BIASA PEKAN VII PASKAH

ofisi

PEMBUKAAN

P : Ya Allah, bersegeralah menolong aku.
U : Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

P : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,* dan sepanjang segala abad. Amin. Alleluia.

DOA TOBAT

CARA A

U : Saya mengaku kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah, Tuhan kita.

CARA B

P : Kasihanilah kami, ya Tuhan.
U : Sebab kami orang yang berdosa.

P : Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami, ya Tuhan.
U : Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami.

CARA C

P : Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

P : Engkau datang memanggil orang yang berdosa: Kristus, kasihanilah kami.
U : Kristus, kasihanilah kami.

P : Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami: Tuhan, kasihanilah kami.
U : Tuhan, kasihanilah kami.

ABSOLUSI

P : Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin.

MADAH

Ya Tuhan dan penyelamat
Sebelum beristirahat
Kami bersyukur padaMu
Atas hari yang berlalu.

Kami mohon Kau ampuni
Kar’na sungguh menyadari
Pikiran dan perbuatan
Yang sangat kami sesalkan.

Kabulkanlah permohonan
Yang kini kami panjatkan
Ya Yesus yang berkuasa
Bersama Bapa dan RohNya. Amin.

PENDARASAN MAZMUR

Ant. 1
Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku dan benteng pertahananku yang kuat.

Mazmur 30 (31) 1-6

KepadaMu, ya Tuhan, aku berlindung,*
jangan sampai aku dikecewakan!

Demi kesetiaanMu selamatkanlah aku,†
condongkanlah telingaMu kepadaku*
dan bebaskanlah aku segera!

Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku*
dan benteng pertahananku yang kuat.

Sebab Engkaulah pelindung dan penyelamatku,*
dan demi namaMu Engkau akan membimbing dan menuntun daku.

Engkau akan melepaskan daku dari jaring,†
yang dipasang untuk menjerat aku,*
sebab Engkaulah pelindungku.

Ke dalam tanganMu kuserahkan hidupku,*
tebuslah aku, ya Tuhan Allah.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 1
Sudilah Engkau menjadi gunung pengungsianku dan benteng pertahananku yang kuat.

Ant. 2
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadaMu, ya Tuhan.

Mazmur 129 (130)

Dari jurang yang dalam aku berseru kepadaMu, ya Tuhan,*
Tuhanku, dengarkanlah seruanku.

Hendaklah telingaMu menaruh perhatian*
kepada jeritan doaku.

Jika Engkau menghitung-hitung kesalahan, ya Tuhan,*
siapakah dapat bertahan?

Tetapi syukurlah Engkau suka mengampuni,*
sehingga orang mengabdi kepadaMu dengan takwa.

Aku berharap akan Tuhan,*
hatiku mengharapkan firmanNya.

Hatiku menantikan Tuhan,*
lebih dari penjaga menantikan fajar.

Lebih dari penjaga menantikan fajar,*
Israel menantikan Tuhan!

Sebab pada Tuhanlah kasih setia*
dan penebusan berlimpah-limpah.

Tuhanlah yang akan membebaskan Israel*
dari segala kesalahannya.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Ant. 2
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadaMu, ya Tuhan.

BACAAN SINGKAT (Ef 4:26-27)

Jangan berdosa. Janganlah matahari ter­benam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada setan.

LAGU SINGKAT

S : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

S : Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar.
U : Ya, Tuhan penyelamatku.

S : Kemuliaan kepada Bapa* dan Putra dan Roh kudus.
U : Ke dalam tanganMu kuserahkan diriku,* Ya Tuhan penyelamatku.

KIDUNG SIMEON (Luk 2:29-32)

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

Sekarang, Tuhan, perkenankanlah hambaMu berpulang*
dalam damai sejahtera, menurut sabdaMu.

Sebab aku telah melihat keselamatanMu*
yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa.

Cahaya untuk menerangi para bangsa*
dan kemuliaan bagi umatMu Israel.

Kemuliaan kepada Bapa*
dan Putra dan Roh kudus.

Seperti pada permulaan, sekarang, selalu,*
dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon:
S : Berkatilah kami, ya Tuhan,
U : Bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.

DOA PENUTUP

Tuhan Yesus Kristus, enaklah pikulan yang Kau letakkan atas bahu para peng­ikutMu, dan ringanlah beban yang Kau berikan kepada orang yang lemah lembut dan rendah hati. Terimalah kira­nya usaha dan niat kami pada hari ini dan berilah kami istirahat, supaya kami dapat mengabdi Engkau dengan lebih giat. Sebab Engkaulah pengantara kami sepanjang segala masa.

PENUTUP

P : Semoga Allah yang mahakuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belaskasihanNya.
U : Amin.